HOTMAGZ- Gunung Slamet yang mencapai ketinggian 3.428 m dpl yang berada di Jawa Tengah mempunyai nama yang dikatakan cukup unik.